Disclaimer

U kunt onze disclaimer hier downloaden.

Algemeen
De informatie op de website van Business in Zicht is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Wij hebben ons ingespannen om de informatie actueel te houden. Desondanks kunt u aan de informatie geen rechten ontlenen.

Business in Zicht geeft geen garantie voor de juistheid, volledigheid, actualiteit of kwaliteit en behoudt zich het recht voor de informatie zonder vooraankondiging en op ieder moment te wijzigen en/of in te trekken.

Als u vragen hebt over de informatie of deze disclaimer, dan raden wij u aan contact met ons op te nemen.

Aansprakelijkheid
Business in Zicht is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met een bezoek aan de website van Business in Zicht, de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten of de – tijdelijke – onmogelijkheid deze site te kunnen raadplegen.

Bescherming persoonsgegevens
Business in Zicht slaat de persoonsgegevens op die u verstrekt als u informatie aanvraagt of u aanmeldt voor de nieuwsbrief. Wij publiceren deze gegevens niet. Ze worden ook niet aan andere organisaties overgedragen of voor andere doeleinden gebruikt.

Externe links

De website van Business in Zicht bevat externe links, als service voor de bezoeker. Wij zijn echter niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen, voor de diensten die hierop worden aangeboden of voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruik van deze externe links.

Gebruik cookies
Business in Zicht maakt gebruik van cookies. Een cookie is een bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen en waarmee u bij een vervolgbezoek op onze website wordt herkend. Cookies bevatten alleen een uniek nummer, ze bevatten geen persoonsgegevens. Business in Zicht kan cookies daarom niet gebruiken om u persoonlijk te identificeren. Ook kunnen cookies niet worden gebruikt om u op websites van andere bedrijven te identificeren. Cookies beschadigen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet.

U kunt cookies weigeren. Als u cookies uitschakelt, dan kunt u niet alle mogelijkheden van onze website benutten.

Business in Zicht gebruikt cookies voor:
- webstatistieken: via Google Analytics analyseren wij het bezoek aan onze website. Op basis daarvan kunnen we de site verbeteren en aanpassen.
- social media: we bieden de mogelijkheid onze informatie door te plaatsen op verschillende sociale media, zoals Facebook. Deze externe partijen analyseren het
klikgedrag via een cookie.

Auteursrecht

Het auteursrecht voor teksten, ontwerpen, foto’s en logo’s op deze website berust bij Business in Zicht. Zij mogen daarom niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons worden gekopieerd, gewijzigd of op een andere manier worden gebruikt.

Business in Zicht heeft content op de website geplaatst volgens de verplichtingen die de Auteurswet 1912 stelt aan het gebruik van teksten waarop auteursrechten rusten en aan het gebruik van al bestaande illustraties. Als u meent/denkt dat u de rechten bezit van teksten of illustraties, dan kunt u contact opnemen met:

Business in Zicht
Glen Noordwijk
Irene Vorrinkstraat 23
2135 SP Hoofddorp
E-mail: g.noordwijk@businessinzicht.nl

Portret

Bent u herkenbaar in beeld gebracht op onze website en stelt u daar geen prijs (meer) op, neem dan contact met ons op.