In de pers

Regelmatig komt Glen Noordwijk in de pers. Door de activiteiten met mijn bedrijf en mijn functie als bestuurdslid van het ondernemersnetwerk  ZP-NET en Conn-X-e word ik op gezette tijden gevraagd over mijn werkzaamheden te vertellen c.q. mijn visie te geven.

Glen Noordwijk is bestuurslid Meeromroep

Zakenplatform 8 januari 2017

Glen Noordwijk te gast bij Wim Brik tijdens het programma Zakenplatform op zondag 8 januari 2017.

We spraken over de diensten van Business in Zicht en over het ondernemersnetwerk Conn-X-e.

De uitzending is hier te beluisteren.

 

 

Meerportret

Op 2 november 2016 was Glen Noordwijk in het programma Meerportret. Het interview gaat over zijn verleden en achtergrond.

Hier kunt u de uitzending beluisteren.

Groeiend ZP-NET presenteert zich met netwerkbijeenkomst


Voorzitter Herman Sars en bestuurslid
Glen Noordwijk verwelkomen graag nieuwe ondernemers.
(Foto: Marina de Wit)

 

HOOFDDORP - ZP-NET organiseert voor dinsdag 6 oktober een bijeenkomst voor zelfstandige ondernemers uit Haarlemmermeer in Sportcomplex Koning Willem-Alexander. ZZP'ers zijn welkom vanaf 19.15 uur. Wethouder Ap Reinders is namens de gemeente aanwezig.

Tijdens deze eerste bijeenkomst in Floriande wordt de doelstelling van ZP-NET uitgelegd, het programma van de tweewekelijkse bijeenkomsten, maar ook ontwikkelingen in de regio, er is tijd voor vragen stellen, te pitchen en de avond wordt afgesloten met een netwerkborrel. 'In samenwerking met de gemeente, Ymere en de Rabobank zijn wij drie jaar geleden gestart met ZP-NET, een ondernemersvereniging voor de kleine ondernemer. Wij richten ons op zelfstandige professionals,' legt bestuurslid Glen Noordwijk uit.

Podium
'Kennis delen, verbinden en samenwerken staan centraal bij ons groeiende vereniging. ZP-NET biedt een podium aan kleine zelfstandigen.' Tweewekelijks, in de even weken, komen ondernemers op donderdagavond samen in De Burgemeester. 'Wij hebben een vast programma, dat onder meer bestaat uit workshops en bedrijfspresentaties, gaat Noordwijk verder. Na onderzoek vorig jaar waarin werd gekeken hoeveel ondernemers er in Haarlemmermeer zijn en waar ze zitten, bleken er vooral in de wijk Floriande veel te wonen.

Noordwijk: 'Samen met de gemeente is gekeken of het concept van ZP-NET binnen de wijk Floriande geïntroduceerd kon worden. Opzet is om ZP-NET dichter bij ondernemers in Haarlemmermeer te brengen. Vandaar deze nieuwe locatie erbij.'

Ook hier worden tweewekelijks, op de dinsdag in de oneven weken, bijeenkomsten georganiseerd in het Sportcomplex Koning Willem-Alexander. 'We merken namelijk dat er bij ZP'ers veel behoefte voor bestaat. Tijdens de avonden willen wij allerlei vragen en onderwerpen bespreekbaar maken. Zo kunnen wij elkaar helpen met bijvoorbeeld adverteren, een website maken, Social Media of marketing, allemaal vragen die bij ondernemers leven. De bedoeling is elkaar te versterken in ondernemerschap,' aldus Noordwijk.

Luisteren
Volgens voorzitter Herman Sars onderscheidt ZP-NET zich door dicht bij de ondernemers te staan, naar ze te luisteren en vooral te weten welke onderwerpen er spelen. 'Op de avonden heerst altijd een goede sfeer: prettig, veilig en durf. Doordat wij ons toespitsen op deze speciale doelgroep van zelfstandige professionals, kunnen ondernemers écht iets bij ons halen. Samen zijn we een betere ondernemende partij naar buiten toe,' licht Sars toe.

Aanmelden kan via www.zpnet.nl/aanmelden.floriande. Pitchen tijdens de avond? Graag bij aanmelding erbij vermelden. Meer informatie is verkrijgbaar via Glen Noordwijk, 06-48403829.

ZakenPlatform 21 december 2014

ZakenPlatform 21 december 2014 | MeerRadio - Lokale omroep van Haarlemmermeer

V.l.n.r.: Glen Noordwijk, Carina Eikenboom en Wim Brik
In de 67ste aflevering van ZakenPlatform, van 13.00 tot 14.00 uur op MeerRadio zijn dit de gasten van Wim Brik:

Glen Noordwijk van “Business in Zicht”
www.businessinzicht.nl

Carina Eikenboom van “Inquirendum”
www.inquirend