Organisatieadviesbureau, begeleiding en coaching voor ondernemers

Business in Zicht is hét organisatieadviesbureau voor MKB ondernemers en managers.

Wij komen snel tot de kern van de zaak met een onderbouwd advies om verbeteringen in uw bedrijf door te voeren.

Wij doen dit door de kwaliteiten van het management te inventariseren en daar waar nodig veranderingen voor te stellen. Verder nemen wij de proceskant van uw onderneming onder de loep. Samen met u realiseren wij aansprekende kwaliteitsverbeteringen, kostenreducties en omzetgroei. Uiteraard houden wij rekening met de kwaliteiten en wensen van u en uw medewerkers en van - potentiële - klanten.

Van analyse naar inzicht
De bedrijfsadviezen van Business in Zicht zijn gebaseerd op de menselijke maat. Wij luisteren, stellen vragen, vragen door en vragen verder. Tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek luisteren wij naar uw visie van het probleem en de opdrachtformulering zoals u die voor ogen hebt.

Na de opdrachtverstrekking volgen gesprekken met u en uw medewerkers; hiervoor gebruiken wij onze vragenformulieren. Business in Zicht brengt ook de organisatiestructuur en ondernemingsstrategie in kaart. U ontvangt een rapportage van de resultaten van beide.

De onderwerpen uit de bedrijfsanalyse:
- de organisatie: efficiency en effectiviteit van de interne organisatie;
- marketing: inzet van middelen en verbetermogelijkheden;
- financiën: inkoop en verkoop, financiële gezondheid van het bedrijf, financierings- en
  verzekeringsvraagstukken;
- personeelsbeleid: kernkwaliteiten van medewerkers, arbeidsmotivatie, arbeidsvoldoening,
  beoordeling, functionering.

Het complete analyseoverzicht kunt u hier downloaden.

Implementatie

Business in Zicht ondersteunt u bij de implementatie van de verbeterpunten of het veranderproces.

Samen met u bepalen wij de prioriteiten van de verbeteringen die moeten worden doorgevoerd, waarbij uw voorkeuren uiteraard leidend zijn. Wij evalueren frequent de behaalde resultaten met u en uw medewerkers.

Wij staan u als deskundig organisatieadviesbureau terzijde. Wij geven ook workshops en masterclasses. Met Business in Zicht kunt u altijd rekenen op professionele ondersteuning en adequate begeleiding door vaste contactpersonen.

Business in Zicht: voor verbetering van uw bedrijfsresultaten.

Organisatieadviesbureau - Business in Zicht