Training

Business in Zicht is ervan overtuigd dat investeren in het grootste kapitaal van een onderneming, namelijk uw medewerkers, zinvol is. Opleiding en training hebben via de motivatie van uw medewerkers uiteindelijk een positieve invloed op de bedrijfsresultaten.

Medewerkers die meedenken en zelf verantwoording nemen voor hun beslissingen, kunnen een veranderingstraject versneld tot een succes maken. Opleidingen zijn hiervoor vaak noodzakelijk. Wij vergelijken dit weleens met bedrijfsprocessen, die hebben baat bij voortdurende ontwikkeling en bijsturing. Dit geldt ook voor managers en medewerkers.

Maatwerk
Business in Zicht verzorgt trainingen over klantgericht werken, ziekteverzuimbegeleiding en time-management. Bovendien bieden wij verschillende verkooptrainingen aan en trainingen rond personeelsbeleid, leiderschap, risicobeheer en vitaliteit. Elke training is uniek. Business in Zicht bouwt elke training zo op dat deze aansluit bij de dagelijkse werkzaamheden van de deelnemers. Maatwerk dus.

Bewustwording
Het doel van onze trainingen is om door kennisoverdracht  deelnemers enthousiast te maken het geleerde in de praktijk te brengen. Dat enthousiasme dreigt echter in de weken na de training vaak, door de waan van de dag of onder spanning en stress, weer plaats te maken voor de oude gewoonten. Daarom hecht Business in Zicht veel belang aan blijvende bewustwording. Wij stellen daarom altijd een terugkomdag of een vervolgtraining voor.

Evaluatie
Een trainingsproces stopt niet na afloop van de training. Daarom volgt na ongeveer 6 weken een evaluatie. In dit gesprek komen de behaalde resultaten, de knelpunten en de verbeterpunten aan de orde. Uiteindelijk doel is uiteraard dat u zeker weet dat de nieuwe route de juiste is en dat de veranderingen duurzaam zijn, met draagvlak onder uw medewerkers.

Business in Zicht: voor verbetering van uw bedrijfsresultaten.

Training - Business in Zicht